Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie
Home > Wie > Partners

Partners

Delen is vermenigvuldigen
Buro Mees participeert in diverse netwerken en werkt samen met organisaties die complementair zijn in hun dienstverlening. Samenwerken is voor ons meer dan anderen inschakelen of werkzaamheden doorschuiven. Versterking zoeken en samen een traject ingaan of vervolgen doen we met organisaties waar een vertrouwensbasis is ontstaan. We investeren in netwerken, groepen en congressen die ons iets bieden en waaraan wij iets kunnen toevoegen. Onze accountant vatte onze kijk op samenwerken en onze keuze om te investeren in specifieke netwerken en groepen samen in de formule: delen = vermenigvuldigen. En daar zijn wij het wel mee eens: kennis delen en samenwerken maken je niet armer, maar zorgt voor een sterker geheel en beter doordacht concept. Een beter product dus voor opdrachtgevers.

Guido de Ruiter

Wij werken samen met Guido de Ruiter op het snijvlak van Wonen, Welzijn en Zorg: www.guidoderuiter.nl. Ook hij werkt voor maatschappelijke organisaties en deelt ons uitgangspunt dat gebruikers en gebruik centraal staan. Guido kennen we sinds 2005 uit een samenwerking tussen zorg – wonen – welzijn in Midden Holland.

KMVG

het kennisplatform voor maatschappelijk vastgoed mag op onze steun rekenen. Regelmatig organiseert dit platform studiemiddagen over de betekenis van maatschappelijke organisaties in de omgeving en over de betaalbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

VGME

het netwerk voor iedereen die geregistreerd staat als vastgoedmanagementexpert. Hier ontmoeten vastgoedspecialisten elkaar een aantal keren per jaar rond een actueel thema uit de commerciële of maatschappelijke sector.

Kamer van Koophandel

ook de Kamer van Koophandel is actief in de maatschappelijke sector en organiseert regelmatig inspirerende bijeenkomsten waar maatschappelijke partners en betrokken ondernemers elkaar ontmoeten.

Initiatief Platform Rotterdam

Met by-AMR maken we deel uit van het Initiatief Platform Rotterdam. Een platform met hart voor de stad, dat tot doel heeft om voor vastgelopen projecten een nieuwe, reële businesscase te definiëren. by-AMR participeert vanuit een stedebouwkundige invalshoek, Buro Mees brengt kennis en ervaring in rond gebruikersperspectief en procesbegeleiding.

Hommelberg & Partners

www.hommelbergenpartners.nl staat met ons aan de wieg van Andrhomeda: een strategietool die we gebruiken bij de vertaling van de organisatievisie naar de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Hommelberg & Partners is het brein achter het Careo.concept en is net als wij overtuigd dat de waarde van maatschappelijke organisaties niet alleen in geld is uit te drukken.

Ab Sulman van het Institute for Business Research

I-BR.nl: Ab Sulman van het Institute for Business Research hebben we leren kennen als o.a. initiator van seminars en congressen. Samen met Hommelberg & Partners staan we met I-BR aan de basis van een leergang ‘maatschappelijk vastgoed in een veranderende samenleving’.