Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie
Home > Wie > Visie

Visie

Huisvesting is een bedrijfsmiddel

De wereld verandert en organisaties zijn voortdurend in beweging om ook in de toekomst antwoord te geven op dezelfde vragen in een andere context. Er ontstaan andere financiƫle structuren, nieuwe concurrenten, nieuwe werkvormen, kansrijke samenwerkingsverbanden, andere woonwensen, etc. Maatschappelijke organisaties hebben er mee te maken, maar hebben er niet altijd invloed op. Echter, het bestaansrecht van maatschappelijke organisaties blijft en er ligt voor hen een vraag hoe de huisvesting een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie, nu en in de toekomst.

Goede huisvesting is voor elke organisatie een basisbehoefte. Het zorgt er immers voor dat de primaire en ondersteunende processen ongestoord verlopen; zo goed mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten. Tegelijkertijd is de huisvesting ook een visitekaartje. Het geeft de organisatie een gezicht, zorgt voor herkenbaarheid en geeft de organisatie een fysieke plek. Huisvesting weerspiegelt de kernwaarden van de organisatie.

In onze visie is bedrijfsvastgoed geen sluitpost, maar een bedrijfsmiddel. Net als medewerkers, kennis, kapitaal en techniek. Met eigen doelen en een meetbaar resultaat, volgens de principes van Corporate Real Estate Management (CREM). Besluitvorming over huisvesting staat niet op zichzelf, maar is gerelateerd aan de visie op de toekomst en de strategie van de organisatie.

Het gebruik en de gebruiker zijn voor ons het uitgangspunt. Want maatschappelijk vastgoed is immers bedoeld om meerwaarde te geven aan de omgeving en haar gebruikers.