Huisvestingsadvies

Vanuit onze kennis en ervaring bouwen we samen met u aan een vastgoedportefeuille die past bij uw visie. Uitgangspunt in onze benadering is dat de huisvesting een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie, en dat het gebruik van vastgoed en de gebruiker centraal staan.

Wij kunnen u hierin op verschillende niveaus ondersteunen. Op een strategisch niveau denken wij mee in het vertalen van uw organisatie visie naar een gedegen vastgoedstrategie die aansluit bij en ondersteuning biedt aan de doelstellingen van uw organisatie. Op tactisch niveau vertalen wij u strategie op het gebied van vastgoed naar concrete (meerjaren)plannen ten aanzien van het gebruik, onderhoud en de exploitatie van uw vastgoed portefeuille. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de optimalisatie van uw vastgoedportefeuille en kunnen wij u ondersteunen bij locatiekeuze.

Adviseren doen we op onze eigen wijze, maar altijd doelgericht. Wij werken graag samen met uw organisatie en streven ernaar om zoveel mogelijk in contact te komen met uw primaire processen. Los van deze samenwerking, die wij belangrijk achten om tot de kern van de zaak te komen, zult u in onze adviezen altijd ons eigen geluid horen. U heeft immers niets aan een adviseur die u naar de mond praat.