Businesscase Renovatie Tweesprong | Zeist

Businesscase om te laten zien wat er nodig is, om de Tweesprong in Zeist binnen de kaders van het bestaande gebouw zo dicht mogelijk bij onze standaard functionele, ruimtelijke en technische Programma’s van Eisen te brengen.