Haalbaarheidsstudie Mariaschool | Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft Buro Mees de opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de herbestemming van de Mariaschool, Geraniumstraat 2, als ontmoetingsruimte in de wijk. Nav een pve en een programma is een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd en een vlekkenplan gemaakt. Op basis van dit vlekkenplan zijn de financiële consequenties, zoals investeringskosten en verhuurkosten, in kaart gebracht.