Haalbaarheidsstudie St. Josefschool | Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft Buro Mees de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van herbestemming van de voormalige Sint Jozefschool als ontmoetingsruimte in de wijk. Naar aanleiding van een PvE is een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd en een vlekkenplan gemaakt. Op basis van dit vlekkenplan zijn de financiële consequenties, zoals investeringskosten en verhuurkosten, in kaart gebracht. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven gevraagd het onderzoek breder te trekken en eventuele alternatieven aan te dragen.