Verhuizing Rijksdienst Cultureel Erfgoed | Rijswijk

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed, afdeling Kunstcollecties verhuisd met hun samenwerkingspartners medio 2021 naar het nieuwe Collectiecentrum Nederland (CCNL). Op deze locatie komen de kunstcollectie en aanverwante werkprocessen van zowel RCE, het Rijksmuseum, Museum Paleis ’t Loo en het Openluchtmuseum samen. In zijn totaliteit worden er op één locatie 675.000 objecten ondergebracht om zo één gezamenlijk collectiebeheer te gaan voeren en het museale veld nog beter te kunnen voorzien van kunst in bruikleen. De collectie bestaat uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren.

Naast opslag depots bied het nieuwe collectiecentrum ook ruimte voor een studiecentrum voor.

Buro Mees Facilitair is benaderd voor het opstellen van een plan van aanpak niet-collectie verhuizing en voor het proces- en projectmanagement voorafgaand aan de verhuizing De complexiteit binnen dit project zit hem niet in de + 25 medewerkers maar in de hoeveelheid documentatie en de beheer en toegankelijkheid daarvan. Hierbij valt te denken aan +500m1 bibliotheek, +500m1 archieven en documentatie, +50m1 beeldmateriaal, ateliers, werkplaatsen en expositieruimte(s). Een verhuizing met ‘de tent open’ waarbij de bruiklenen doorlopen om het museale veld in deze moeilijke corona-tijd nog te kunnen voorzien van nieuwe kunst.

Het deel van de collectieverhuizing wat vanuit RCE Rijswijk naar CCNL verhuisd is al in volle gang en wordt intern door de organisatie zelf opgepakt.