Nieuwbouw van 64 zorgwoningen | Doorn

Samen met een bouwteam hebben we 64 nieuwe woonplekken gerealiseerd voor cliënten van Bartiméus in Doorn. Ze zijn verspreid over 4 woonblokken waar per vleugel een woongroep voor acht bewoners is gerealiseerd. De woonblokken zijn vergelijkbaar uitgevoerd. In de basis hetzelfde, maar per woning is er ingespeeld op de specifieke wensen van de bewoner. De gerealiseerd woonplekken zijn ter vervanging van woonplekken in een oudbouw en in semi permanente huisvesting. We realiseerden niet alleen de nieuwbouw van de 64 woningen, maar zorgden ook voor aanleg van de tuinen die aansloten op de bestaande openbare ruimte door het aanleggen van een wandelpad en realisatie van parkeerplaatsen.

Buro Mees verzorgde het projectmanagement vanaf start uitvoering tot oplevering en tevens de inhuizing van de bewoners. We leidden de vergaderingen als voorzitter van de projectgroep en namen deel aan bouwvergaderingen en werkoverleggen. We stuurden hierbij voornamelijk op planning, kwaliteit en geld.