Opstellen Businesscase zorgterrein

De ontwikkelde visie om de veiligheid te verbeteren en de mobiliteit op het terrein te behouden is door Buro Mees vertaald naar een businesscase. Hierin is getoetst op de aspecten: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. De businesscase is als budgetaanvraag ingediend bij de stuurgroep om budget voor verdere planvorming en uitvoering te reserveren.