Renovatie werkplaats Boschwijk | Doorn

Renovatie van de werkplaats Boschwijk. In deze werkplaats voeren volwassenen met een visuele en vaak meervoudige beperking uitdagende arbeidsmatige activiteiten uit onder begeleiding van professionele (vak)krachten en met ondersteuning van stagiaires en vrijwilligers. De werkplaatst (uit midden jaren ’90), is ingrijpend gerenoveerd en had een meerledig doel: – verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw en de verschillende werkruimten; – up to date maken van technische- en veiligheidsvoorzieningen waaronder HACCP-proof maken van catering en bakkerij en legionellapreventie; tegemoetkomen aan het toegenomen aantal gebruikers van 45 personen in de jaren ’90, naar circa 80 personen nu.