Revitalisatie Trefcenter | Venlo

Winkelcentrum ‘Trefcenter Venlo’ is al jaren een grote publiekstrekker in de regio. Door een veelzijdig winkelaanbod van hoge kwaliteit biedt Trefcenter Venlo veel winkelplezier. Ook in de toekomst wil Trefcenter Venlo haar bezoekers winkelplezier blijven bieden. Trefcenter Venlo wordt daarom grondige verbeterd. Het winkelcentrum wordt op alle fronten gerevitaliseerd en aangepast aan de moderne tijd.

De drie pijlers waarop de plannen zijn gefundeerd:

  • alle ruimte bieden aan een hoge kwaliteit van het winkelaanbod en bezoekers;
  • verhoging van de kwaliteit van het centraal gelegen gebouw Trefbox en optimalisatie van lay-out en looproutes in gebouw Trefbox waardoor de Noord- en Zuidzijde van het winkelcentrum nog beter verbonden zullen zijn;
  • verbetering van toegankelijkheid en verhoging van de kwaliteit van het buitengebied van het winkelcentrum door optimalisatie van parkeerfaciliteiten en aanleg van groenvoorzieningen.

Buro Mees verzorgt gedurende alle fases van het project het projectmanagement. Tijdens de bouwfase is Buro Mees verantwoordelijk voor directievoering en kwaliteitstoezicht. Als resultaat dragen wij graag samen met onze projectpartners aan bij verdere verhoging van het winkelplezier in Trefcenter Venlo.