School Klein Rotterdam Stichting Groos | Rotterdam

Stichting Groos is begonnen met een nieuwe manier van lesgeven waarbij leergeluk voor iedereen centraal staat. De stichting is nog in de opstartfase en heeft op dit moment ongeveer 20 leerlingen.

Het huidige schoolgebouw is niet toereikend om alle kinderen op een juiste manier les te kunnen geven, omdat het niet voldoet aan de gestelde eisen. De opdrachtgever heeft van de gemeente een schoolgebouw toebedeeld gekregen. Nadat het 5 jaar heeft leeggestaan en geen onderhoud is gepleegd, is het pand in verval geraakt. Tijdens de bouw gaan de lessen gewoon door wat mogelijk overlast kan bezorgen bij de leerraren en leerlingen. Het project is succesvol wanneer kinderen zelf een inspirerende omgeving kunnen creëren, waar zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet het voor de leraren een omgeving zijn waarin zij de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.