Vastgoed beheer strategie | Gemeente Bladel

Binnen de gemeente Bladel speelde al langere tijd de vraag om het vastgoed op een eenduidige en volledige manier in kaart te brengen, om zo beter beheer en exploitatie mogelijk te maken. De gemeente Bladel benaderde vervolgens Buro Mees om dit te realiseren en daarnaast een vastgoed beheer strategie uit te werken om zowel de huidige portfolio als toekomstige acquisities te kunnen toetsen aan het gemeentebeleid. We hebben vervolgens onze ervaring gebruikt en vertaalden dit in een rapportage alsook een toetsingskader in de vorm van een tool waarmee alle (huidige en toekomstige) objecten getoetst kunnen worden aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Bladel.