Verkenning zorgportefeuille

Vivum worstelde met de vraag of haar locaties nog voldeden aan de continue veranderende zorgvraag. We kozen voor een blanco benadering en boden aan als ‘mysterie gast’ een aantal (probleem) locaties te bezoeken. We hebben ons vooraf niet verdiept in de specifieke situatie van de verschillende locaties en hebben, behalve een kennismaking, geen gesprekken gevoerd. Op deze manier trachten we een zo eerlijk mogelijk beeld te kunnen schetsen van de uitstraling en beleving van de verschillende locaties We verwerkte onze ervaringen in een rapportage en gaven een reflectie over de (toekomstige) huisvesting van Vivium in woord en beeld